Ưu điểm dịch vụ

Giá cạnh tranh và ưu đãi

Tiện lợi và nhanh chóng

Bảo mật và an toan

Gói dịch vụ

Cung cấp gói khám sức khoẻ theo Thông tư 14 và theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp như khám sức khoẻ nghề (thính lực, hô hấp), khám sức khoẻ cao cấp cho Ban Giám Đốc. Dịch vụ được thực hiện tại bệnh viện hoặc công ty của khách hàng

Các gói dịch vụ khác

Khám sức khoẻ định kỳ

Doanh Nghiệp
---

Liên hệ

Xét nghiệm và chăm sóc covid

Doanh Nghiệp
---

Liên hệ

Xe cấp cứu

Doanh Nghiệp
---

Liên hệ