Về Aibolit


Với ý tưởng ban đầu là đồng hành cùng chính phủ Việt Nam tạo ra một ứng dụng để xúc tiến việc xét nghiệm Covid nhằm thực hiện sứ mệnh Vì một Việt Nam khoẻ mạnh cùng chính phủ. Trong quá trình triển khai chương trình, nhận ra được những nguy cơ xâm lấn mạnh mẽ không chỉ của đại dịch Covid mà còn là rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác đang ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân Việt Nam. Hệ thống y tế chưa đồng đều ở các khu vực từ Thành Phố, Tỉnh, Huyện, Xã và các bất cập trong quá trình quản lý, cung cấp dịch vụ, giá thành ở các cơ sở, đơn vị y tế làm ảnh hưởng đến những đối tượng yếu thế cần được quan tâm & chăm sóc.

Bên cạnh đó, sau khi trải qua đại dịch thì người dân bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khoẻ của bản thân và gia đình mình, đặc biệt là những dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà nhằm hạn chế đến bệnh viện và nơi đông người để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm.

Và đặc biệt, trong thời đại kỷ nguyên số là thách thức nhưng cũng là cơ hội để ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho ngành y tế của nước ta, vừa phục vụ phòng chống dịch, vừa sẳn sàng cho tương lai y tế điện tử đang đến rất gần.

Chính vì thế thương hiệu Doctor Aibolit của Tập đoàn Sovico được sinh ra với sứ mệnh kết hợp nền tảng công nghệ và y tế để nâng tầm chất lượng sống cho người Việt - vì một cộng đồng Việt Nam khoẻ mạnh.

Giá trị cốt lõi


Mang đến cho mọi người dân nền tảng công nghệ thông tin y tế hiện đại để hỗ trợ họ tiếp cận thuận tiện, dễ dàng những dịch vụ y tế có chất lượng vượt trội, an toàn, nhanh chóng, uy tín với chi phí hợp lý. Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu bảo vệ,

Hoạt động cộng đồng


Mang đến cho mọi người dân nền tảng công nghệ thông tin y tế hiện đại để hỗ trợ họ tiếp cận thuận tiện, dễ dàng những dịch vụ y tế có chất lượng vượt trội, an toàn, nhanh chóng, uy tín với chi phí hợp lý. Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu bảo vệ.

Hoạt động cộng đồng


Mang đến cho mọi người dân nền tảng công nghệ thông tin y tế hiện đại để hỗ trợ họ tiếp cận thuận tiện, dễ dàng những dịch vụ y tế có chất lượng vượt trội, an toàn, nhanh chóng, uy tín với chi phí hợp lý. Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu bảo vệ.