Để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phòng khám Leancare được tốt, đồng thời để phù hợp với các tiêu chuẩn CNTT do Bộ Y tế ban hành, Công ty Cổ phần Giải pháp chăm sóc sức khỏe Tâm hợp thống nhất tiêu chí để lựa chọn phần mềm quản lý phòng khám (HIS) như sau:

  1. Có đầy đủ chức năng quản lý các hoạt động nghiệp vụ của phòng khám.
  2. Có bệnh án điện tử để có thể triển khai bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy tại phòng khám theo đúng các quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử.
  3. Có chức năng quản lý khám sức khỏe cho người lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
  4. Có chức năng quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhà nước và bảo hiểm y tế tư nhân.
  5. Tương thích với chuẩn kết nối HL7 theo quy định của Bộ Y tế; kết nối được với phần mềm VNKM (Doctor Aibolit); kết nối được với cổng thanh toán trực tuyến để thanh toán không dùng tiền mặt.
  6. Giá thành thấp.

Trân trọng kính đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp căn cứ vào các tiêu chí nêu trên để giới thiệu và tham gia xét duyệt phần mềm HIS triển khai tại phòng khám Leancare, số 133 Dương Bá Trạc, phường 1, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.