Địa điểm sử dụng dịch vụ xét nghiệm Covid


Với mạng lưới các điểm khám và xét nghiệm rộng khắp cả nước. Khách hàng dễ dàng đăng ký và sử dụng tại các điểm dịch vụ xét nghiệm Covid của Aibolit Doctor tại các điểm sau